• Translations
 
 

Sweden

The CAPP was translated into Swedish in 2007-2008 by Peter Johansson, licensed psychologist at Fou –verksamheten, anstalten Kumla, and Henrik Andershed at Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences. The Swedish CAPP is now under validation.

CAPP är ett nytt instrument för att diagnostisera psykopatisk personlighetsstörning. CAPP fokuserar på ett bredare spektrum av symtom på psykopatisk personlighetsstörning jämfört med tidigare instrument och avser vidare att vara dynamisk såtillvida att instrumentet är känsligt för förändringar av symtomen över tid. Den första versionen av CAPP: CAPP- IRS (Institutional Rating Scale) är utvecklad för att användas primärt på behandlingsinstitutioner (secure treatment facilities, t.ex.´rättspykiatriska sjukhus, allmänpsykiatriska avdelningar, fängelser) där utpräglade symtom på psykopatisk personlighetsstörning är relativt vanliga.

Den svenska CAPP versionens psykometriska egenskaper kommer efterhand att undersökas inom ramen för att antal forskningsprojekt bland långtidsdömda män och kvinnor i Sverige.

Det är viktigt att i detta sammanhang poängtera att CAPP-IRS ses som ett experimentellt/pilotmässigt instrument som fortfarande är under validering. 

For further information or for copies of the Swedish translation of the CAPP, please contact:

Dr Peter Johansson
E: petert.johansson@kriminalvarden.se

Peter Johansson